Γνωρίστε μας καλύτερα

Η εταιρεία ΑΓΡΟ-POLIS είναι μία εταιρεία εμπορίας Αγροτικών εφοδίων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.